Skip to main content

Verbouwopgaven - overzicht

Thema School
D1 Flexibiliteit OBS Gevers Deutz Terweeschool
D1 Flexibiliteit Kulturhus D'n Dulper
D1 Flexibiliteit Akkerhus CBS Akkerwal
D2 Collectiviteit KBS Fatimaschool
D2 Collectiviteit Brede school De Zeeheld
D2 Collectiviteit OBS De Morskring
D2 Collectiviteit Spilcentrum De Trinoom
D3 Meervoudig gebruik opeenvolgend RK basisschool St. Jan
D3 Meervoudig gebruik opeenvolgend Spilcentrum De Bennekel
D3 Meervoudig gebruik opeenvolgend OBS De Bongerd
D3 Meervoudig gebruik opeenvolgend Dr. Rijk Kramerschool
D3 Meervoudig gebruik opeenvolgend OBS De Wilgenstam
D4 Meervoudig gebruik gelijktijdig Duiventil en Hoeksteen
D4 Meervoudig gebruik gelijktijdig CBS De Bouwsteen gravendeel bouwsteen
D5 Mix van gemeenschappelijke ruimtes Holendrechtschool
D5 Mix van gemeenschappelijke ruimtes RKB De Regenboog
D5 Mix van gemeenschappelijke ruimtes Spilcentrum De Barrier
D5 Mix van gemeenschappelijke ruimtes ISBO Al-Qoeba
D5 Mix van gemeenschappelijke ruimtes KBS De Toekomst
D5 Mix van gemeenschappelijke ruimtes Vrije school De Ridderslag
D5 Mix van gemeenschappelijke ruimtes PCBS Prinses Beatrix
D5 Mix van gemeenschappelijke ruimtes MFA Huis van De Heuvel
D5 Mix van gemeenschappelijke ruimtes Kulturhus Lintelo, Brede school De Klimop
D5 Mix van gemeenschappelijke ruimtes Basisschool Edith Stein / MFA Het Klooster
D5 Mix van gemeenschappelijke ruimtes MFA Het Kruispunt