Skip to main content

Verbouwopgaven - overzicht

Thema School
B3 Opvang in nieuwe vleugel Brede school De Vogels
B3 Opvang in nieuwe vleugel OBS Sprengenpark
B3 Opvang in nieuwe vleugel Spilcentrum Genderdal
C1 Zelfstandige overblijfruimte CBS Albert Plesmanschool
C1 Zelfstandige overblijfruimte Brede school Zuid hilversum brede school zuid
C1 Zelfstandige overblijfruimte ODBS Puntenburg
C2 Overblijf overlapt onderwijs Delftse Montessorischool
C3 Overblijf in bestaand volume Rietendakschool utrecht rietendakschool
D1 Flexibiliteit OBS Gevers Deutz Terweeschool
D1 Flexibiliteit Kulturhus D'n Dulper
D1 Flexibiliteit Akkerhus CBS Akkerwal
D2 Collectiviteit KBS Fatimaschool
D2 Collectiviteit Brede school De Zeeheld
D2 Collectiviteit OBS De Morskring
D2 Collectiviteit Spilcentrum De Trinoom
D3 Meervoudig gebruik opeenvolgend RK basisschool St. Jan
D3 Meervoudig gebruik opeenvolgend Spilcentrum De Bennekel
D3 Meervoudig gebruik opeenvolgend OBS De Bongerd
D3 Meervoudig gebruik opeenvolgend Dr. Rijk Kramerschool
D3 Meervoudig gebruik opeenvolgend OBS De Wilgenstam
E1 Kindprofiel OBS Triangel, Van der Muelen-Vastwijk
E1 Kindprofiel Brede school Wonderwoud
E1 Kindprofiel Kindercentrum Kinderkade
E2 Ouderprofiel OBS De Dapper
E2 Ouderprofiel Brede school Osdorp, De Kikker