Skip to main content

SBO De Kans

  Speciaal onderwijs in de wijk

  Het gebouw van SBO De Kans was bijzonder geschikt voor de transformatie tot school voor speciaal basisonderwijs. De voormalige lagere school is vrij ruim opgezet met grote lichte lokalen en meerdere speelplaatsen die geïntegreerd zijn met het gebouw. En het ligt op de overgang tussen wijk en park. Bovendien beschikt het gebouw over een gymzaal en een aula. Kinderen op deze school volgen het onderwijs in kleine groepen en hebben meer behoefte aan extra begeleiding vanwege gedragsproblemen en taal- en leerachterstanden. De voorziening past in de wijk, Slotermeer in Amsterdam, waar veel kinderen wonen van wie de gezinssituatie is verstoord. Het oorspronkelijke gebouw uit 1952 is een standaardontwerp waarvan er meerdere in de wijk zijn gebouwd. Dat juist dit gebouw behouden bleef, volgt uit een samenloop van omstandigheden. De directeur van de school is bijzonder gedreven, de ligging aan het Sloterpark is zeer waardevol en bouwkundig was de school nog goed. De stadsdeelraad was vanwege de bijzondere typologie bereid de extra kosten van een verbindingsgang te dragen, zodat de kenmerkende opzet behouden bleef. 

  Om de school meer geschikt te maken voor een bredere wijkfunctie, is het programma uitgebreid met een steunpunt voor jeugdhulpverlening, naschoolse opvang en huiswerkbegeleiding. Buurtbewoners en de kinderen kunnen terecht bij een diëtiste en een fysiotherapeut. De aula is na schooltijden ook beschikbaar voor de wijk. 

  Bij de transformatie tot school voor speciaal basisonderwijs (SBO) in 2010 is het bestaande gebouw verbouwd en gerenoveerd en is een nieuwe vleugel toegevoegd, zodat het nu geschikt is voor zeventien groepen leerlingen. In de bestaande vleugel zijn nieuwe werkplekken gerealiseerd op de plaats van de portieken, de bergingen en de garderobes. De school beschikt daarmee over meerdere ALO-ruimtes (alternatieve leeromgevingen), die meer individueel werken mogelijk maken. Bovendien zijn de ruimtes prikkelarm ingericht. Met vaste nieuwe bergingen is een overgangszone gecreëerd tussen de lokalen en de toegangsdeur. De architect (Inbo architecten) herschikte ook de voorzieningenvleugel. In de voormalige hal zijn onder meer de docentenkamer en een keuken ingericht. Het gebruik van de bestaande aula is geïntensiveerd doordat deze nu tegelijk als hal, ontvangst- en bijeenkomstruimte dienstdoet. In de nieuwe, derde vleugel zijn extra lokalen, een speelzaal en een ruimte voor buitenschoolse opvang. 

  In de architectuur heeft de architect naar aansluiting gezocht met de bestaande bouw door de compositie van grote, verdiepingshoge vensters die worden afgewisseld met gemetselde dichte wandvlakken over te nemen. En door het spiegelen van de plattegrond. De openheid in het gebouw is gehandhaafd, maar in de kleurkeuze van de interieurafwerking is een warmer palet gekozen. Het gebouw kan een voorbeeld zijn voor reguliere basisscholen waar passend onderwijs een rol speelt.

  De tekst is een bewerking van: D. Broekhuizen, ‘School voor speciaal basisonderwijs De Kans in Amsterdam’, in: de Architect, september 2011, p. 84-87

  Foto: DBr; Kees Hummel

  Plattegrond(en)
  2010 (boven), voor 2010 (onder)
  2010 (boven), voor 2010 (onder)
  Plaats
  Amsterdam
  Adres
  Thomas van Aquinostraat 7
  Bouwjaar verbouwing
  2010
  Ontwerper verbouwing
  Inbo, Rowin Petersma
  Kosten verbouwing
  €0
  Bouwjaar tussenfase
  0
  Bouwjaar oorspronkelijk
  1952
  Ontwerper oorspronkelijk
  Publieke werken Amsterdam
  Verbouwthema
  A8 Passend onderwijs
  Verbouwscenario
  8 Opnieuw gebruiken
  Analysetekeningen
  ASF Schulte Fischedick, Austin
  Bijzonderheden

  Bouwsom 2.650.000,- euro (2010) inclusief installaties, exclusief btw

  Lat / Lon

  52.372692, 4.812387