Skip to main content

OBS De Klaverweide

  Open plattegrond geleed en gecombineerd

  Uit ervaringen in de jaren zestig met ‘open plan schools’ is bekend dat grote ongelede ruimtes minder goed werken in het primair onderwijs. Dergelijke ruimtes lijken in theorie multifunctioneel, maar zijn in de praktijk niet optimaal. Bij de verbouwing van De Klaverweide in 2004 is ook niet gekozen voor te grote ongelede ruimtes. Doel van de verbouwing is de omschakeling van het klassikale onderwijs naar ‘natuurlijk leren’. 

  In het bestaande gebouw zijn voor de midden- en bovenbouw samenwerkruimtes gecreëerd door het samenvoegen van twee lokalen en een stuk gang. Scheidingswanden tussen lokaal en gang zijn weggebroken, waardoor een grotere open ruimte ontstond. Die ruimte is door middel van routes, ontstane doorzichten, hoogteverschillen in plafond en verspringing in wanden geleed. Met behulp van meubilair is het gebruiksoppervlak nader onderverdeeld in leerplekken. Er zijn twee van deze samenwerkruimtes, waar leerlingen op vaste tijden bij een vaste docent kunnen werken, voor de middenbouw en de bovenbouw. De open plattegrond van het samenwerklokaal wordt gecombineerd met tal van andere onderwijsplekken. Enkele overgebleven lokalen worden gebruikt als zogeheten Ateliers (vaklokalen) waar specifieke docenten workshops geven. Daarnaast gebruiken de leerlingen ook stiltewerkplekken, een mediatheek, instructielokalen en ruimte voor remedial teaching. De onderbouw in de nieuwe vleugel is door middel van de centrale verkeerszone aangehaakt aan de bestaande gangenstructuur. In die uitbouw zijn ook een nieuwe entree, multifunctionele hal en docentenruimte. 

  Met deze verbouwing, waarbij de meeste noodlokalen konden worden afgeschaft en alle eerdere tussentijdse verbouwingen teniet zijn gedaan, heeft het gebouw een nieuw leven gekregen.

  foto BDG architecten ingenieurs

  Plattegrond(en)
  2004 (boven) 1979 (onder)
  2004 (boven) 1979 (onder)
  Plaats
  Almere
  Adres
  Rietmeent 136
  Bouwjaar verbouwing
  2004
  Ontwerper verbouwing
  BDG architecten ingenieurs
  Bouwjaar tussenfase
  0
  Bouwjaar oorspronkelijk
  1979
  Ontwerper oorspronkelijk
  Publieke Werken Zuidelijke Ijsselmeerpolders
  Verbouwthema
  A3 Open plan
  Verbouwscenario
  4 Route
  Analysetekeningen
  PSt Steffens, Peter
  Lat / Lon

  52.334695, 5.234384