Skip to main content

OBS De Eendragt / De Tinteltuin

  Een flexibel gebouw

  Basisschool De Eendragt blijkt mee te kunnen groeien met de ontwikkeling in de buitenschoolse opvang zonder dat ingrijpende bouwkundige voorzieningen nodig blijken. In ieder geval heeft het gebouw dat in 2005 nog zonder opvangvoorziening in gebruik is genomen, tot nog toe weinig hinder van bouwwerkzaamheden gehad: ruimtelijke ingrepen om opvang onderdak te bieden bleven beperkt tot het toevoegen van een kast en later het aanbrengen van een deur. Het is daarmee een goed voorbeeld van een verbouwmodel waarbij met een kleine precieze ingreep de functionele verandering gestalte krijgt. 

  Bij de eerste transformatie (in 2007) voor de opvangfunctie is uitwijkruimte voor handvaardigheid in de centrale hal opgeofferd. Met het plaatsen van een kastenwand is hier een opvanglokaal gecreëerd. De kasten zijn wel zo hoog dat kinderen er niet overheen kunnen kijken en voldoende privacy ontstaat, maar ze reiken niet tot aan het plafond. De ruimte behoudt daardoor een prettige openheid. Bovendien heeft het geen (dure) consequenties voor de klimaatinstallatie: deze blijft ongewijzigd. Door het plaatsen van de kasten was meteen de behoefte aan materiaalberging voor de buitenschoolse opvang opgelost. Zowel de tussenschoolse als de naschoolse opvang maken gebruik van deze speelruimte. Omliggende ruimtes worden ook gebruikt. Zo wordt tussen de middag ook in de naastgelegen aula gegeten en wordt het speellokaal tegenover de opvang door de buitenschoolse opvang gebruikt. 

  Bij de groei van de naschoolse en voorschoolse opvang in 2010 wordt een lokaal van de onderbouw aan de opvangorganisatie toegewezen. De enige bouwkundige ingreep blijft dan beperkt tot de wijziging van een raam in een deur om te voldoen aan de eis van een directe toegang tot de buitenruimte. Andere groei is tussentijds opgevangen in een stand-alone locatie van de opvangorganisatie. Na verloop van tijd is de kastenwand in de hal weer verwijderd.

  Overigens is het gebouw ook op een andere manier toekomstbestendig. De oostvleugel voor de onderbouw is zo ontworpen dat over enkele jaren, als de school minder behoefte aan onderwijsruimte heeft, deze vleugel eenvoudig getransformeerd kan worden in woningen. Daarmee is in de opzet van deze schoolwoningen al rekening gehouden.

   

  Plattegrond(en)
  2010 (boven) 2005 (onder)
  2010
  Plaats
  Wormer
  Adres
  Zandweg 15
  Bouwjaar verbouwing
  2010
  Ontwerper verbouwing
  SVP architectuur en stedenbouw
  Bouwjaar tussenfase
  0
  Bouwjaar oorspronkelijk
  2005
  Ontwerper oorspronkelijk
  SVP architectuur en stedenbouw
  Verbouwthema
  C1 Zelfstandige overblijfruimte
  Verbouwscenario
  1 Precieze ingrepen
  Analysetekeningen
  FdV Vleeschhouwer, Frank de
  Bijzonderheden

  schoolwoningen

  Lat / Lon

  52.496744, 4.807755