Skip to main content

CBS De Holtbanck

  Ruimtewinst door slim ontwerpen

  De afweging tussen renovatie en uitbreiding is een ontwerpopgave. Bij de aanpassing van basisschool De Holtbanck in 2012 koos het ontwerpteam ervoor om zo min mogelijk volume toe te voegen en de ruimtebehoefte voor een groot deel in te passen in het bestaande gebouw. De ruimtewinst is geboekt door dubbelgebruik van ruimtes (zowel aula als gangen), het reduceren van bergruimte en de beperking van het totale oppervlak aan kantoorruimte en teamkamer.

  Door dubbelgebruik kon het volume aan nieuwbouw met de helft gereduceerd worden, zodat zo veel mogelijk budget overbleef voor de (technische) renovatie die alle leerlingen ten goede komt. Binnen een taakstellend budget van circa een miljoen euro is de uitbreiding gerealiseerd en zijn alle lokalen gerenoveerd; ze zijn voorzien van nieuwe vloeren, ventilatie-units, plafonds en verlichting. Dubbelgebruik is gerealiseerd bij de aula, die tevens gebruikt wordt als buitenschoolse opvang. Door het wisselpodium is de functie van de aula eenvoudig aan te passen. Met een schuifwand kunnen leerkrachten de ruimte vergroten met het naastgelegen speellokaal, dat eveneens door de buitenschoolse opvang wordt gebruikt. De voormalige aparte speelruimte van de opvang, die verdiept in het maaiveld ligt, is getransformeerd tot twee reguliere lokalen. 

  Door deze inpassing in het bestaande volume kon de nieuwbouw aan de voor- en achterzijde beperkt blijven tot een lokaal en kantoor- en teamruimte. Verder zijn in het gebouw, dat al talloze malen was verbouwd sinds de initiële bouw in circa 1900, kleine ingrepen uitgevoerd waardoor ook het onderwijsproces verrijkt is met flexibele werk- en speelplekken. Het project is uitgevoerd als total engineering-opdracht.

  Foto Factor architecten Mattijs Loor

  Plattegrond(en)
  2012 (boven) voor 2012 (onder)
  2012 (boven) voor 2012 (onder)
  Doorsnede 2012
  Plaats
  Rheden
  Adres
  Arnhemseweg 30
  Bouwjaar verbouwing
  2012
  Ontwerper verbouwing
  Factor architecten
  Kosten verbouwing
  €0
  Bouwjaar tussenfase
  0
  Bouwjaar oorspronkelijk
  0
  Ontwerper oorspronkelijk
  onbekend
  Verbouwthema
  B2 Opvang in school met gedeelde ruimte
  Verbouwscenario
  1 Precieze ingrepen
  Analysetekeningen
  DdW Weerdt, Danny de
  Bijzonderheden

  Bouwsom ca 1.000.000 euro (2012) oorspronkelijk bouwjaar onbekend

  Lat / Lon

  52.006229, 6.028054