Skip to main content

Brede school De Keerkring

  Inspelen op krimp

  Met de inpassing van de opvang in een deel van de school, slaat De Keerkring in Dordrecht twee vliegen in een klap. Door vergrijzing van de buurt kampte de school met leegstand; net voor de transformatie in 2011 stonden zeven van de veertien lokalen leeg. Tegelijk was de behoefte bij de bewoners aan opvang toegenomen. Vanuit dat oogpunt is het gebouw programmatisch herschikt en tot brede school omgevormd. 

  In de oostelijke vleugel, waar voorheen de onderbouw zat, concentreert de school zich, met een zelfstandige entree. De westvleugel is herbestemd tot opvangvleugel met kinderopvang – met buitenschoolse opvang en dagopvang van baby’s en peuters – en een peuterspeelzaal. De opvangfuncties hebben gezamenlijk een eigen ingang. De gebouwaanpassing betreft voornamelijk bouwkundige renovatie in combinatie met vernieuwen of verplaatsen van de wanden in het opvanggedeelte. Alleen een speellokaal is aan het volume toegevoegd. In het onderwijsgedeelte spelen een grotere directiekamer, personeelskamer en een werkruimte voor personeel in op onderwijskundige vernieuwingen.

  Deze nieuwe ruimtelijke indeling kon relatief eenvoudig gerealiseerd worden omdat het eenlaagse gebouw als een SET-systeemschool is gebouwd, waarbij eenheden als lokaal, toilet en berging als systeemeenheden zijn uitgevoerd. In het kinderdagverblijf zijn wanden verplaatst en van drie lokalen twee groepsruimtes gemaakt, met een nieuwe gedeelde toiletunit. Tevens zijn slaapruimtes ingepast. Bij de buitenschoolse opvang zijn bredere deuren toegepast, zodat de speelruimte met de gangzone is vergroot. De twee opvangorganisaties delen de personeelsruimte, speellokaal en multifunctionele ruimte in onderling overleg. Ook de buitenruimte wordt met de school gedeeld. Deze nieuwe verdeling sluit goed aan bij het oorspronkelijke gebouw dat al gezoneerd was met een verdeling in leeftijdsgroepen.

  De nieuwe zonering en compositie van de entrees biedt de mogelijkheid om separaat te functioneren. Overdag (tijdens schooluren) kunnen de organisaties samenwerken en zijn de onderlinge dubbele deuren te openen. Buiten schooltijd wordt de schoolfunctie zo nodig afgesloten (alarm, verwarming). Voor andere scholen waar krimp speelt, kan de verbouwing een referentie zijn. Het scenario is bij nog twee gebouwen in de wijk De Sterrenburg toegepast.

  Foto Lakerveld

  Plattegrond(en)
  2012 (boven) 1975 (onder)
  2012 (boven) 1975 (onder)
  Plaats
  Dordrecht
  Adres
  Ockenburg 44
  Bouwjaar verbouwing
  2012
  Ontwerper verbouwing
  Lakerveld ingenieurs- en architectenbureau
  Kosten verbouwing
  €0
  Bouwjaar tussenfase
  0
  Bouwjaar oorspronkelijk
  1975
  Ontwerper oorspronkelijk
  Set gebouwen projectontwikkelingsbureau
  Verbouwthema
  B1 Opvang in school in eigen ruimte
  Verbouwscenario
  2 Openbreken
  Analysetekeningen
  FdV Vleeschhouwer, Frank de
  Bijzonderheden

  Bouwkosten 1.444.000,- euro ex BTW (waarvan verbetering binnenklimaat 304.000,- ex BTW) (2012)

  Lat / Lon

  51.775856, 4.67038