Skip to main content

9 Totaal aanpak

9. Totaal aanpak

Het is de kunst om te voorkomen dat het gebouw een optelsom wordt van ingrepen. De gescheiden en gefragmenteerde financieringsstromen in onderwijs en opvang hebben een rommelig effect op het gebouw. Allerlei potjes bieden zicht op een ingreep, zoals het moment van groot onderhoud, het beleid ten aanzien van brede scholen, wijkverbetering, duurzaamheid of sportvoorzieningen. Bij ‘totaal aanpak’ worden onderhoud en renovatie aangegrepen om op integrale wijze de ruimtelijke, functionele en technische kwaliteit te verbeteren. Renovatie, evenals onderhoud, wordt vaak gezien als een technische ingreep, maar het is meer. Het biedt de mogelijkheid om het gebouw aan meerdere eisen aan te passen. De bouwactiviteit kan worden benut om bijvoorbeeld een teamruimte te creëren, computerplekken of voorzieningen voor passend onderwijs en integrale toegankelijkheid, zoals lift, hellingbaan en toilet voor mindervaliden. Renovatie en onderhoud zijn niet alleen een technische opgave, maar ook een ontwerpopgave. 

Kenmerken

Bij ‘Totaal aanpak’ wordt het technische onderhoud gekoppeld aan een integrale aanpak waar naar samenhang gestreefd wordt tussen functionele, ruimtelijke, klimatologische en technische ingrepen.

-Vergunningen: Een renovatie is in de meeste gevallen vergunningplichtig.

-Kosten: Het vergt vaak creativiteit om de diverse geoormerkte geldstromen in te zetten voor een samenhangende aanpak. Een beter beleid maakt het eenvoudiger om een totaalvisie te realiseren. 

-Bouwperiode: Varieert sterk, van kort tot lang.

-Aandachtspunt: Bij renovatie van bestaande gebouwen bestaat de mogelijkheid om technische, functionele en ruimtelijke innovaties integraal door te voeren. Benut een duurzaamheidsprogramma voor het maken van integrale afwegingen. 

 

totaal aanpak