Skip to main content

7 Samenvoegen

7 Samenvoegen 

Bij dit model worden meerdere gebouwen samengevoegd tot één complex. De gebouwen blijven staan, maar de organisaties worden herschikt. Het kan gaan om een school met een onderwijzerswoning, om enkele gebouwen uit de jaren twintig of dertig die naast elkaar zijn gebouwd, of om (naoorlogse) schoolcomplexen die als cluster gebouwd zijn. Maar ook om breed uitwaaierende multifunctionele complexen uit de jaren zeventig. De oorspronkelijke functies in deze complexen zijn vaak veranderd. De onderwijzerswoning wordt niet meer als zodanig gebruikt. In de huidige tijd is het belang van de zuilen afgenomen, en is het niet meer gewenst dat iedere zuil een eigen gebouw gebruikt. Veel scholen zijn inmiddels samengevoegd en werken samen. De gebouwen kunnen hier omgevormd worden tot één gebouw voor de overgebleven school of scholen. De samenvoeging biedt kansen om de school af te stemmen op de hedendaagse verwachtingen. 

Kenmerken

Het samenvoegen van gebouwenclusters tot een nieuw geheel krijgt vaak vorm door het toevoegen van een verbindingsstuk. Door de ruimtelijke en organisatorische samenhang ontstaat een nieuwe organisatie die meer is dan de delen afzonderlijk.

-Vergunningen: Samenvoegingen zijn ingrijpende operaties die in bijna alle gevallen vergunningplichtig zijn. Soms dient zelfs het bestemmingsplan aangepast te worden. Hiervoor dient eerst met de gemeente overlegd te worden over de gemeentelijke bereidheid een wijziging te steunen.

-Kosten: Een samenvoeging omvat in de regel het volledige schoolcomplex en vergt daarom aanzienlijke investeringen.

-Bouwperiode: De bouwperiode is lang, in bijna alle gevallen dient de school tijdelijk elders onderdak te vinden. Soms kan de verbouwing gefaseerd uitgevoerd worden.

-Aandachtspunt: Samenvoegingen zijn meestal ingrijpende operaties die ook invloed hebben op installaties, constructie en exterieuraanpassingen.

samenvoegen