Skip to main content

6 Oud plus nieuw

6 Oud plus nieuw

Het oude schoolgebouw is te klein voor de eisen van de school. Maar de kwaliteit is nog goed, de waardering hoog en de stedenbouwkundige inpassing voortreffelijk. In die gevallen wordt er veelvuldig gekozen voor het verbouwen van de school aangevuld met een nieuwe uitbreiding, naast of op het gebouw. In dit model zijn twee accenten mogelijk. In een harmonische aanpak zijn het oude en het nieuwe deel ruimtelijk en visueel tot een nieuwe eenheid vervlochten. In een andere aanpak, die uitgaat van het contrastmodel, staan de school en de uitbreiding los van elkaar. De spanning van het ontwerp is hier gelegen in de tegenstelling tussen het bestaande en het nieuwe gedeelte. 

Kenmerken

Van alle modellen is dit een van de meest ingrijpende: het bestaande gebouw wordt aangepakt en nieuwbouw wordt gerealiseerd. 

-Vergunningen: Uitbreiding kan verandering van het bestemmingsplan vergen, omdat het bouwpercentage wordt veranderd. Mocht een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk zijn, dan is het verstandig vooraf overleg te voeren met de gemeente, waarvan medewerking bij zo’n wijziging vereist is. Een vergunning dient in alle gevallen te worden aangevraagd.

-Kosten: Groot

-Bouwperiode: De voorbereiding vergt de nodige tijd door de vergunningaanvraag. Een bestemmingsplanwijziging vergt een nog langere voorbereidingstijd. Een goede voorbereiding en het gebruik van prefab elementen kan wel een gunstig effect hebben op de bouwtijd.

-Aandachtspunt: Vrijwel altijd moet de school of de opvang in tijdelijke huisvesting ondergebracht worden.

oud plus nieuw