Skip to main content

4 Route

4 De route

De route in het hedendaagse schoolgebouw heeft een gelaagde werking. Vaak bevordert de route de oriëntatie en schept rust. Tegelijkertijd worden route-elementen zoals gang, hal en ontmoetingsruimte meervoudig gebruikt, alhoewel ze daar oorspronkelijk vaak niet voor zijn ontworpen. De voorbeelden hiervan zijn talrijk; denk aan een mediatheek bij de entreehal, een rij computers langs de zijwand van de centrale ontmoetingsruimte of een individuele werkplek naast de garderobe in de gang. Bij het verbouwen is een herkenbare route van elementair belang. Een klassiek model in de scholenbouw is de gang die als een route alle andere ruimtes aaneenschakelt. Dit model is nog steeds actueel bij hedendaagse scholen, maar heeft zich ontwikkeld naar grotere complexiteit: die van de leerstraat of leerplein. De route manifesteert zich dan als een straat met pleinen die meer is dan een verbindende route. Zij fungeert als een openbare straat die de saamhorigheid bevordert. 

Kenmerken

Bij dit model wordt de verbouwing versmolten met de logische structuur van het bestaande gebouw. Die nieuwe structuur wordt vaak van meer betekenis voorzien door een meervoudig gebruik. Door het ontwerp en een goede zonering van de functies voldoet de ruimte aan de eisen van een comfortabel binnenklimaat.

-Vergunningen: Zeer divers. Bij eenvoudige aanpassingen van de route kan het zonder vergunningen, bij ingrijpende aanpassingen dient het hele vergunningentraject doorlopen te worden.

-Kosten: Van laag bij simpele aanpassingen tot hoog bij ingrijpende aanpassingen van de structuur.

-Bouwperiode: Varieert sterk, afhankelijk van ingreep.

-Aandachtspunt: Het vergt de minste inspanningen als uitgegaan wordt van de bestaande routes in het pand. Bij sterk dichtgeslibde schoolgebouwen kost het moeite om de oorspronkelijke route te hervinden.

route