Skip to main content

3 Oorspronkelijke kwaliteiten

3 Oorspronkelijke kwaliteiten

Wie veel schoolgebouwen bezoekt, zal het niet ontgaan. Gebouwen worden in de loop van de tijd veelvuldig verbouwd. Als gebruiker zet je het gebouw natuurlijk bewust en onbewust naar je hand. Het lijkt zo handig: extra begeleidingsruimte in brede gangen bouwen; of lokalen in tweeën delen om ruimte te winnen; een bestaand overblijflokaal verkleinen om een kantoor voor de directie te realiseren; een nieuw volume tegen een raamwand geeft extra ruimte. Maar vergis u niet. Een opeenstapeling van onsamenhangende aanpassingen verzwakt op den duur het functioneren van de school. Het verwijderen van al deze toevoegingen brengt de oorspronkelijke kwaliteiten weer tevoorschijn. 

Kenmerken

Terugkeer naar de oorspronkelijke kwaliteiten is gebaseerd op het afpellen. De eenheid die in de loop der tijd zoekraakt, wordt weer hersteld en als positieve kracht ingezet. Door het schrappen van alle toegevoegde lagen ontstaat, letterlijk en figuurlijk, weer ruimte om een nieuwe gebouwopzet te ontwerpen en een toekomstbestendige visie te ontwikkelen.

-Vergunningen: In de regel zijn de toevoegingen losse onderdelen die zonder vergunning verwijderd kunnen worden. Het is wel van belang om op te letten dat er geen constructieve onderdelen meegesloopt worden. 

-Kosten: Wisselend. Het slopen van de latere inrichtingselementen vergt geen grote investeringen. 

-Bouwperiode: Opruimen kan in de zomervakantie plaatsvinden, maar ingrijpender aanpak zoals afbreken en terugrestaureren vergt meer tijd.

-Aandachtspunt: In zijn lichtste vorm is opruimen al een effectieve strategie. Kasten kunnen beter geplaatst worden (niet voor vensters situeren) en ongebruikt meubilair verwijderd. 

 

oorspronkelijke kwaliteiten