Skip to main content

1 Precieze ingrepen

1 Precieze ingrepen

We zijn allemaal vertrouwd met de wereld van ad-hocbeslissingen. En het klinkt ook zo eenvoudig: als de deur wordt afgesloten en er wordt een vaste tafel met computers voor geplaatst, dan is het gebouw klaar voor de nieuwste ICT-wensen. Maar voor je het weet struikel je over de kabels, is de school rommelig en onrustig en laat de routing te wensen over. Ook een kleine aanpassing en het herschikken van meubilair vergen een goed ontwerp. Een verbouwing behoeft niet groot te zijn om veel impact te hebben. Met kleine, nauwkeurige ingrepen kunnen grote veranderingen worden bereikt, mits ze secuur en in samenhang worden toegepast. Zoals een chirurg zelfs bij de kleinste operaties met precisie te werk gaat. Van alle modellen is de methode van de precieze ingreep de meest eenvoudige in zijn uitwerking en realisatie. De ingreep is vooral op het interieur gericht en de buitenzijde blijft, meestal, onaangetast. 

Kenmerken

De kleine, precieze ingreep is subtiel. De ingreep is vaak gericht op het interieur en wordt gerealiseerd met behulp van elementen zoals trappen, wanden en liften. Op het eerste gezicht lijkt dit model misschien erg op het ad hoc verbouwen van een school, de methode die vaak bijdraagt aan verrommeling en geleidelijk kan leiden tot een afnemende waardering. Het wezenlijke verschil is de alomvattende visie. Waar bij ad-hocoplossingen geen samenhang in de ingrepen zit, wordt bij de precieze ingrepen gewerkt met een samenhangend idee tussen de ingrepen, zodat de school er als geheel op vooruitgaat. 

-Vergunningen: In vergelijking met de andere modellen is deze ingreep relatief eenvoudig uit te voeren. Het grote voordeel van deze strategie is de kleinschaligheid die zorgt voor weinig tijdverlies door regelgeving en vergunningprocedures.

-Kosten: Gering 

-Bouwperiode: Precieze ingrepen kunnen in de vakantieperiodes worden uitgevoerd. De gebruiker ondervindt dan nauwelijks hinder van de bouwactiviteit.

-Aandachtspunten: Een kleine, precieze ingreep klinkt eenvoudig, maar vergt professionaliteit. Een voordeel is dat deze kleine ingrepen gemakkelijk ongedaan te maken zijn. Dat kan een voordeel zijn, indien bijvoorbeeld onderwijsvisies weer veranderen. 

 

precieze ingrepen