Skip to main content

Verbouwproces

Gebruikers van educatieve centra zoeken elkaar om tal van redenen op, met als gevolg de tendens tot functieclustering. Door de functieverbreding ontstaat een spanningsveld tussen de verschillende gebruikersgroepen, zoals de basisschool en de opvang. Een zoektocht naar gemeenschappelijke…

Om tal van redenen willen gebruikers van basisscholen en kindercentra hun bestaande gebouw aanpassen en anders gebruiken. Praktijkvoorbeelden van verbouwde scholen waarbij de opgave integraal is opgelost, kunnen inspireren om voor een ontwerpbenadering te kiezen waardoor het gebouw zijn…

Het lijkt zo logisch. Als wijken veranderen, veranderen basisscholen. En als basisscholen veranderen, veranderen wijken. Wat betekent deze wisselwerking tussen de school en de wijk nu in theorie? En wat zien wij terug in de praktijk? In veel gevallen is er onvoldoende aansluiting tussen…

Voor welke actuele opgave zien gemeentes zich gesteld bij het accommodatiebeleid rond basisscholen, opvangvoorzieningen en kindcentra? De tijd van nieuwbouw is voorbij, de opgave ligt nu bij verbouw, sanerings- en transformatieopgaves. Hoe krijgt dat vorm?

Opdrachtgeverschap bij de verbouw van basisscholen en kindcentra is een zaak van gezamenlijk overleg, het vergt een lange adem, en dwingt tot kiezen of delen. Samen dienen de organisaties eruit te komen. Cocreatie heet dat. Hoe krijgt dat vorm?

Aandachtspunten:…

Buitenschoolse opvang en primair onderwijs zoeken naar ruimtelijke afstemming, omdat dat wederzijds profijt kan opleveren. Waar is samenwerking mogelijk, binnen het spanningsveld van beperkte middelen en uiteenlopende behoeftes? Oplossingen variëren van huisvesting in twee aparte…

Een overzicht van de juridische kaders rondom de verbouw van basisscholen en kindcentra. Welke ontwikkelingen zijn er bij relevante wet- en regelgeving (2015)? Een korte beschouwing. 

De juridische kaders bij scholen(ver)bouw. …

Welke belemmeringen ervaren basisscholen en kindcentra in de omgang met de wet- en regelgeving bij een verbouwing? En welke oplossingen vinden zij daarvoor? Vindt suggesties in: Spieken mag! Kansen en belemmeringen in wet- en regelgeving…