Skip to main content

Wat kunt u van de scholenbouwatlas verwachten?

De Kameleon, 's-Gravenzande, Stoom architecten. Foto Studio Moni

Nieuwe kansen voor de bestaande basisschool en het kindcentrum

We staan voor de opgave: het verbouwen van de basisschool of het kindcentrum. Maar wat zijn de mogelijkheden? Voorbeelden van verbouwde scholen worden nauwelijks gepubliceerd. Door de werkdruk komt het er in de regel ook niet van om eens rustig een excursie te organiseren om verbouwde basisscholen of kindcentra te bekijken. Ook gericht kunt u maar moeizaam gebouwen bezoeken, omdat er tot nu toe geen enkel overzicht bestaat. Daardoor kunt u niet de kunst afkijken van de buren. Steeds maar weer zelf het wiel uitvinden is op zijn minst ineffectief. Bovendien is de praktijk veelal ad hoc, waardoor gebouwen door een opeenstapeling van ingrepen chaotisch, onsamenhangend en rommelig worden. 

Een integrale aanpak van de verbouwing kan de kwaliteit wel langdurig versterken. De scholenbouwatlas maakt u hierin wegwijs door de nadruk op drie hoofdaspecten. De atlas schept helderheid door de mogelijkheden te laten zien die de gebouwen bieden. Dat zijn de verbouwmodellen. Daarnaast schept de atlas helderheid in het proces, doordat de belangrijkste actoren waarmee u te maken krijgt aan u worden voorgesteld. Die partijen variëren van de gebruikers van het gebouw, de opdrachtgever en architect, tot aan de wijkbewoners en de gemeente. Tot slot krijgt u helderheid door de concrete gebouwen. Casestudies zijn de kern van de scholenbouwatlas: voorbeelden van de dagelijkse praktijk van verbouwde basisscholen en kindcentra in de Nederlandse gemeentes. De voorbeelden zijn zo gegroepeerd dat u gemakkelijk de relevantie van de verbouwing kunt zien. De thema’s van de verbouwing zijn in beeld gebracht en in korte teksten toegelicht. Als geheel biedt de scholenbouwatlas een staalkaart van de verbouwmogelijkheden. Daarmee kunt u uw voordeel doen.

Boek Een uitgebreide versie van de Scholenbouwatlas is als boek verschenen: Scholenbouwatlas. Verbouwen als nieuwe opgave voor basisscholen en kindcentra, Rotterdam nai010 publishers 2015. Deze publicatie is via de boekhandel zoals NAi Boekverkopers in Rotterdam te bestellen.

Volg ons De Scholenbouwatlas is actief op Twitter. Volg ons op @scholenatlas

Films De Scholenbouwatlas heeft films gemaakt waarin gebruikers over hun ervaringen met de verbouwingen vertellen. Bekijk deze films op Vimeo  'Scholenbouwatlas films'.

(Afbeelding: de verbouwde Basisschool De Kameleon, Heenweg, Foto Studio Moni)