Skip to main content

Wat biedt de scholenbouwatlas?

Wat biedt de Scholenbouwatlas aan u?

*een overzichtelijke verzameling kenmerkende voorbeelden van verbouwde basisscholen, kulturhusen en kindcentra in Nederland.

*een analyse van de actuele verbouwopgave in het basisonderwijs, de kinderopvang en de peuterspeelzalen.

*een communicatiemiddel waarmee keuzes over bouwen en verbouwen door opdrachtgevers en gebruikers meer afgewogen kunnen worden genomen.

En wat wil de Scholenbouwatlas daarmee bereiken?

*informeren: verbouwen als integrale ruimtelijke opgave bevorderen.

*motiveren: met de voorbeelden en thema's krijgen schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, wethouders en architecten een instrument in handen dat helderheid schept in de discussies over de actuele verbouwopgave. 

*inspireren: opdrachtgevers en gebruikers inspireren vernieuwende programma’s van eisen toe te passen.