Skip to main content

Waarom verbouwen?

Waarom verbouwen, zult u denken? Is nieuwbouw niet veel handiger, goedkoper, sneller? Tijden veranderen. Het verbouwen van basisscholen en kindcentra is een urgente opgave. De behoefte aan gedifferentieerde onderwijsplekken neemt toe omdat het onderwijs is veranderd; kinderopvang en peuterspeelzalen worden geïntegreerd met scholen; scholen krijgen meer functies en kinderen besteden steeds meer tijd op scholen. Uit onderzoek blijkt dat veel schoolleiders hun gebouwen als verouderd beschouwen. Maak een zorgvuldige afweging.

Bij opdrachtformuleringen wordt vaak al bij voorbaat uitgegaan van sloop-nieuwbouw. Maar de reflex om als eerste aan nieuwbouw te denken als oplossing, is aan het veranderen. Nieuwbouw is door de economische crisis minder vanzelfsprekend geworden. Bij hergebruik kunnen kwaliteit en ruimte je in de schoot worden geworpen. De mogelijkheden voor aanpassingen van basisscholen worden groter. Door de decentralisatie van verantwoordelijkheden naar gemeentes en de vergroting van verantwoordelijkheden van scholen in januari 2015 krijgen schoolbesturen meer zeggenschap over het onderhoud van het gebouw. 

Benader de verbouwing als een integraal vraagstuk. Probeer de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit, verduurzaming en vernieuwing van de installaties met elkaar te verbinden. Met andere woorden: zie de ingreep als een kans om het gebouw kwalitatief te verbeteren (binnenmilieu, gezondheid), aan te laten sluiten op onderwijskundige veranderingen (gebruik, onderwijsvisie, werkvormen) en te verduurzamen (duurzaamheid, betaalbaarheid). Dan wordt de kwaliteit langdurig versterkt.