Skip to main content

U, de doelgroep

U, de doelgroep

De scholenbouwatlas is bedoeld voor beslissers en opdrachtgevers in de bouw en verbouw van voorzieningen voor primair onderwijs en kinderopvang: de schoolbesturen, gemeentes, opvang- en welzijnsinstellingen. De scholenbouwatlas is ook bruikbaar voor ontwerpers en andere professionals die bij de bouwopgave betrokken zijn, waaronder leerkrachten of leidsters die aan bouwvergaderingen deelnemen. De atlas richt zich zowel op basisonderwijs als op kinderopvang en het is daarom goed om te spreken over gebouwen voor een leeftijdsgroep van nul tot twaalf jaar. We spreken over gebouwen voor kinderen, omdat het niet alleen gaat om onderwijs, maar ook om kinderopvang, welzijn en andere functies. De term kindcentrum wordt daar wel voor gebruikt, maar er is geen vaste definitie van wat een kindcentrum is. In de meeste gevallen gaat het om een basisschool waaraan andere kindfuncties gekoppeld zijn, vergelijkbaar met een brede school met het accent op het kind. In sommige gevallen gaat het ook nog over een bredere doelgroep en heeft het gebouw een functie voor de wijk, zoals kulturhusen. Dan kan het gaan om gebouwen voor gebruikers in de leeftijd van nul tot honderd jaar.