Skip to main content

Scholenbouw stroomlijnen

Ervaringen met knelpunten in de wet- en regelgeving

Rijksbouwmeester Frits van Dongen heeft aan de samenstellers van de scholenbouwatlas  gevraagd onderzoek te doen naar de kansen en knelpunten in de wet- en regelgeving bij de verbouwing van de basisschool en het kindcentrum. De opdrachtgevers van de verbouwingen in deze scholenbouwatlas kunnen daarbij als ervaringsdeskundige aan het woord komen. Bij de verbouwing, aanpassing of renovatie van de basisschool of het kindcentrum zijn zij wellicht tegen knellende regelgeving (juridisch, financieel) aangelopen. Centraal staan die ervaringen en de slimme oplossingen. De samenvatting van het onderzoek is gepubliceerd in de Scholenbouwatlas: het artikel 'Spieken mag!' De resultaten van het hele onderzoek zijn verschenen als 'Scholenbouw stroomlijnen'.

Juni 2015 is Scholenbouw stroomlijnen gepresenteerd op het symposium 'Verbouwen als alternatief voor nieuwbouw', georganiseerd door Ruimte-OK.

Download hier het onderzoek Scholenbouw stroomlijnen 2015 (pdf 1,4 MB) 

De pers over Scholenbouw stroomlijnen:

'Basisscholen bouwen en verbouwen is een ingewikkelde opgave. De brochure Scholenbouw stroomlijnen van het Atelier Rijksbouwmeester gaat in op kansen en knelpunten voor de betrokken partijen bij deze opgave.' in: Nieuwsbrief Primair Onderwijs. 17 september 2015 (Informatiecentrum Primair Onderwijs, Ministerie van OCW)

'Verbouwende schoolbesturen worstelen met ontoereikende normvergoedingen, onwerkbare bouwvoorschriften en stroperige procedures. Het rijk zoekt naar mogelijkheden om de scholenbouwopgave te stroomlijnen. Ondanks goede wil blijkt de praktijk weerbarstig. Het rapport Scholenbouw stroomlijnen brengt de actuele thema's, juridische knelpunten en kansen en mogelijke acties in kaart.' in: Nieuwsbrief NRP. Platform voor Transformatie en Renovatie, 12 juni 2015

'Allereerst zijn de resultaten van het onderzoek Scholenbouw stroomlijnen openbaar gemaakt. Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Atelier Rijksbouwmeester en benoemt kansen en knelpunten voor alle partijen die betrokken zijn bij het bouwen en verbouwen van basisscholen.' in: Nieuwsbrief PO Raad, Primair Onderwijsraad, 30 juni 2015

'Overzicht juridische knelpunten en kansen bij scholenverbouw', in: Nieuwsbericht Architectuur Lokaal, 11 juni 2015