Skip to main content

Introductie

Wat kunt u van de Scholenbouwatlas verwachten?

We staan voor de opgave: het verbouwen van de basisschool of het kindcentrum. Maar wat zijn de mogelijkheden? Voorbeelden van verbouwde scholen worden nauwelijks gepubliceerd. Door de werkdruk komt het er in de regel ook niet van om eens rustig een excursie te organiseren om verbouwde basisscholen of kindcentra te bekijken. Ook gericht kunt u geen gebouwen bezoeken omdat er tot nu toe geen goed overzicht bestaat. Daardoor kunt u niet de kunst afkijken van de buren. Steeds maar weer zelf het wiel uitvinden is op zijn minst ineffectief. Bovendien is de praktijk veelal ad-hoc, waardoor gebouwen door een opeenstapeling van ingrepen veelal chaotisch, onsamenhangend en rommelig worden. Een integrale aanpak van de verbouwing kan de kwaliteit wel langdurig versterken. De Scholenbouwatlas maakt u hierin wegwijs door de nadruk op drie hoofdaspecten. De atlas schept helderheid door de mogelijkheden te laten zien die de gebouwen bieden. Die verbouwmodellen laten de ruimtelijke mogelijkheden zien. Daarnaast schept de atlas helderheid in het proces doordat de belangrijkste actoren waar u mee te maken krijgt aan u voor worden gesteld. Die partijen variëren van de gebruikers van het gebouw, de opdrachtgever en architect, tot aan de wijkbewoners en de gemeente. Casestudies zijn de kern van de Scholenbouwatlas: voorbeelden van de dagelijkse praktijk van verbouwde basisscholen en kindcentra in de Nederlandse gemeenten. Die praktijk wordt in deze atlas gepresenteerd. De voorbeelden zijn zo gegroepeerd dat u gemakkelijk de relevantie van de verbouwing kunt zien. De thema’s van de verbouwing zijn in beeld gebracht en in korte teksten toegelicht. Als geheel biedt de Scholenbouwatlas een staalkaart van de verbouwmogelijkheden. Daarmee kunt u uw voordeel doen.

   

U, de doelgroep

De Scholenbouwatlas is bedoeld voor beslissers en opdrachtgevers in de bouw en verbouw van voorzieningen voor primair onderwijs en kinderopvang: de schoolbesturen, gemeenten, opvang- en welzijnsinstellingen. De Scholenbouwatlas is ook bruikbaar voor ontwerpers en andere professionals die bij de bouwopgave betrokken zijn, waaronder leerkrachten of leidsters die aan bouwvergaderingen deelnemen. De atlas richt zich zowel op basisonderwijs als kinderopvang en het is daarom goed om te spreken over gebouwen voor een leeftijdsgroep, van 0 tot 12 jaar. We spreken over gebouwen voor kinderen, omdat het niet alleen gaat om onderwijs, maar ook om kinderopvang, welzijn en andere functies. De term kindcentrum wordt daar wel voor gebruikt, maar er is geen vaste definitie van wat een kindcentrum is. In de meeste gevallen gaat het om een basisschool waar andere kindfuncties aan gekoppeld zijn, vergelijkbaar met een brede school met het accent op het kind. In sommige gevallen gaat het ook nog over een bredere doelgroep en heeft het gebouw een functie voor de wijk zoals Kulturhusen. Dan kan het gaan om gebouwen voor 0 tot 100 jaar. 

De Scholenbouwatlas biedt:

*een overzichtelijke verzameling van kenmerkende voorbeelden van verbouwde basisscholen, Kulturhusen en kindcentra in Nederland. 

*een analyse van de actuele bouwopgave in het basisonderwijs en opvang

*een communicatiemiddel waarmee keuzes over bouwen en verbouwen door opdrachtgevers en gebruikers meer afgewogen kunnen worden genomen

De Scholenbouwatlas wil:

*informeren: verbouwen als integrale ruimtelijke opgave bevorderen. 

*motiveren: met de voorbeelden en thema's krijgen schoolbesturen, kinderopvangorganisaties, wethouders en architecten een instrument in handen dat helderheid schept in de discussies over de actuele verbouwopgave. 

*inspireren: opdrachtgevers en gebruikers inspireren vernieuwende programma’s van eisen toe te passen. 

(afbeelding De Kameleon, 's-Gravenzande, Stoom architecten. Foto Studio Moni)