Skip to main content

Scholenbouwatlas, het boek

Scholenbouwatlas. Verbouwen als nieuwe opgave voor basisscholen en kindcentra

De komende jaren zullen in Nederland honderden basisscholen moeten worden verbouwd. De nood is hoog, want de visies en behoeftes veranderen voortdurend en er is veel achterstallig onderhoud. Voor de meeste schooldirecteuren, teamleden en schoolbesturen is dit een ingewikkelde opgave waarbij veel komt kijken. De scholenbouwatlas biedt hulp bij het aanpassen van basisscholen en kindercentra. Opdrachtgevers kunnen zich via de scholenbouwatlas goed oriënteren en afvragen welke verbouwmogelijkheid het beste bij de ambitie past. Dit handboek geeft een overzicht van actuele verbouwopgaven en toont honderd inspirerende voorbeelden van verbouwingen in Nederland. Deze voorbeelden zijn aangedragen door het veld zelf: via een oproep aan scholen en gemeenten door nationale kenniscentra. De scholenbouwatlas laat zien dat goed verbouwen, waarbij de opgave integraal wordt aangepakt, een slim alternatief is voor nieuwbouw.

De Scholenbouwatlas bevat honderd voorbeelden, uitgebreide teksten en honderden foto's en tekeningen. De gedrukte publicatie is een uitbreiding van de digitale scholenbouwatlas. In het boek staan uitvoeriger teksten, speciaal gemaakte, unieke foto's en informatieve overzichten waardoor u op een bijzondere manier kunt zoeken op thema, locatie en bouwjaar.

- toegankelijk handboek om basisscholen en kindercentra te verbouwen

-modellen bieden inzicht in de verbouwmogelijkheden

-honderd inspirerende voorbeelden met foto’s, plattegronden en toelichting

-specialisten belichten het verbouwproces

-met een voorwoord van de staatssecretaris van het ministerie van OCW, Sander Dekker

Wilt u het boek bestellen? Ga naar de site hieronder voor informatie:

www.nai010.com/scholenbouwatlas

Scholenbouwatlas

Titelgegevens: Scholenbouwatlas. Verbouwen als nieuwe opgave voor basisscholen en kindcentra Redactie: Dolf Broekhuizen Hardcover, 320 p, 800 ill., 24x30cm, ontwerp: Manifesta, nai010 publishers, isbn 978-94-6208-196-3 (ned), euro 49,50

Dank

Met steun van: Atelier Rijksbouwmeester, Stimuleringsfonds Creatieve Industrie

Pers:

PO raad: 'Dit is een handboek voor het verbouwen van basisscholen en kindercentra (...): Primair Onderwijsraad, 30 juni 2015

De Architect: 'Als overzicht, naslagwerk en inspiratieboek voor het verbouwen van scholen heeft de Scholenbouwatlas grote waarde.' in: De Architect, september 2015, p. 24

Bouwstenen voor sociaal: 'Mooi overzicht scholenbouwatlas. (...) De beelden laten zien dat er veel kan.', Bouwstenen voor sociaal, 18 juni 2015

NBD Biblion: 'Imposant en instructief hand- en voorbeeldboek voor het bouwen en vooral het verbouwen van basisscholen en kindercentra. (...) Het prachtig vormgegeven boek met talloze inspirerende kleurenfoto's en plattegronden volgt een methodische opzet (...)  Toekomstbestendig standaardwerk over onderwijs en scholenbouw.' door NDB Biblion, augustus 2015

Cobouw: 'Bij de renovatie en vernieuwing van schoolgebouwen ligt nu de nadruk op de brede, integrale benadering ervan.' in: Cobouw, 1 oktober 2015

Montag Stiftung: 'Der Scholenbouwatlas bietet vielfältige Anregungen - und macht auch ohne niederländische Sprachkenntnisse Spass. (...) Das Buch zeigt mal wieder, dass die Niederlande uns im Bereich Schulbau weit voraus ist. Das Gute ist: Wir können es nachmachen, uns inspirieren lassen... '. Barbara Pampe, Montag Stiftung Jugend und Gesellschaft, 13 oktober 2015