Skip to main content

Onderzoekers

Over de onderzoekers

Dr. Dolf Broekhuizen Dr. Dolf Broekhuizen (redactie en auteur) werkt vanuit onderzoeks- en adviesbureau Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus aan publicaties en adviezen over Nederlandse architectuur en erfgoed. Hij was van 2012 tot 2014 gastdocent op de Technische Universiteit Delft. Hij is specialist scholenbouw en onderwijsvoorzieningen in Nederland. In 2009 leverde hij onderzoek en tekstbijdrage aan het advies van de Rijksbouwmeester aan de Rijksoverheid, 'Gezond en goed. Scholenbouw in topconditie', Den Haag 2009. Hij is hoofdredacteur van Scholenbouw stroomlijnen (2015) van het Atelier Rijksbouwmeester. Als redacteur leverde Broekhuizen bijdrage aan het overzichtswerk 'Een traditie van verandering. De architectuur van het hedendaagse schoolgebouw' (2008). In 2005 publiceerde hij 'Openluchtscholen in Nederland'.

Ir. Monique Arkesteijn Ir. Monique Arkesteijn MBA is sinds 2003 universitair docent vastgoedbeheer bij Real Estate aan de Technische Universiteit Delft en publiceert geregeld over onderwijsvoorzieningen. Zij schreef in 2009 samen met Jackie de Vries en Yolanda Steijns het essay: ‘Het schoolgebouw centraal, over normkosten en kwaliteit  bij nieuwbouw scholen voor het primair onderwijs. Zij werkte mee aan de publicatie: ‘Financiële vergelijking projecten scholenbouw prijs 2008’. In 2008-2009 organiseerde zij de Denktank ‘Envisioning the future university campus’ en ontwikkelde met FMVG en Urbanism de ‘Campus Vision 2030 voor de TU Delft. 

Wouter Deen Wouter Deen is architect en werkzaam bij Ector Hoogstad Architecten. Hij heeft veel ervaring met projecten voor onderwijs, waaronder voortgezet onderwijs. Tevens is hij bestuurslid van BOinK, een belangenvereniging van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Hij is lid geweest van de kernredactie van OASE, een onafhankelijk wetenschappelijk architectuurtijdschrift. 

Dr.mr. Michel Geertse Dr.mr. Michel Geertse, architectuurhistoricus en jurist, is werkzaam als projectleider bij het Steunpunt Architectuuropdrachten & Ontwerpwedstrijden van Architectuur Lokaal en als zelfstandig onderzoeker. In 2012 promoveerde hij op het proefschrift 'Defining the Universal City' over de internationale kennisnetwerken van de moderne stedenbouw in de periode 1913-1945. Bij Architectuur Lokaal richt hij zich hoofdzakelijk op opdrachtgeverschap en (Europese) aanbestedingen en prijsvragen voor architectuur, waarbij scholenbouw een dominante opgave is. Hij publiceert geregeld over opdrachtgeverschap en scholenbouw in vakbladen.

Ir. Louk Heijnders Ir. Louk Heijnders MBA heeft Bouwkunde gestudeerd aan TU Eindhoven en Economie aan de universiteiten van Nijenrode en Rochester (UK). Hij heeft jarenlange ervaring met maatschappelijk vastgoed opgebouwd bij de Rijksgebouwendienst en als directeur van het Servicecentrum scholenbouw. Momenteel is hij verbonden als universitair docent aan de TU Delft op het terrein van Bouweconomie en houdt hij zich bezig met Investeringsfondsen en PPS constructies voor huisvesting in Onderwijs, Zorg en Kinderopvang. In de afgelopen jaren heeft hij een groot aantal artikelen gepubliceerd over de organisatie, financiering en aanbesteding van maatschappelijk vastgoed. 

Peter de Jong Peter de Jong is docent bouweconomie bij Real Estate & Housing, Faculteit Bouwkunde aan de Technische Universiteit Delft, met de focus op Kostenbewust Ontwerpen en levensduurkosten. Zijn grootste uitdaging is dat straks het denken in investeringsbudgetten niet meer leidend is in de markt, maar dat door de huidige lichting studenten meer duurzaam beslissingen worden genomen met de lange termijn in het vizier. Peter de Jong publiceert geregeld. Hij schreef onder andere een bijdrage aan 'De transformatie van het schoolgebouw' (2011).

Ir. André Mol André Mol, opgeleid als cultuur-technisch ingenieur aan de Universiteit Wageningen, is adviseur bij het Atelier Rijksbouwmeester, dat onderdeel uitmaakt van het Rijksvastgoedbedrijf. Hij is betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het interdepartementale architectuurbeleid (ministeries Binnenlandse Zaken/Onderwijs, Cultuur  en Wetenschap/Ruimte en Infrastructuur). In dat verband is hij ondermeer projectleider van de Rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap, de Gouden Piramide. In 2013 was hij lid van de jury van de Scholenbouwprijs. In 2009 schreef hij met toenmalig Rijksbouwmeester Liesbeth van der Pol en architectuurhistoricus Dolf Broekhuizen het advies Gezond en goed, scholenbouw in topconditie. In vervolg op dit advies zijn in samenwerking met andere partijen de scholenbouwwaaier en de scholenbouwatlas ontwikkeld.

Ir. Frido van Nieuwamerongen Frido van Nieuwamerongen , architect eigenaar van Arconiko architecten, heeft meerdere verbouwing/transformaties van schoolgebouwen op zijn naam staan. Hij publiceert geregeld over scholenbouw, als columnist bij Gevelbouw, correspondent voor Archined en in toonaangevende architectuurtijdschriften zoals Archis, Mark en Architectuur en Stedenbouw. In 2012 publiceerde hij 'Lay-Out, de grote schoolverbouwing' over de transformatie van basisscholen.

Ir. Eireen Schreurs Architect Eireen Schreurs is partner SUB office architecten en docent Interiors aan de Technische Universiteit Delft, afdeling Bouwkunde. Vanuit verschillende disciplines heeft zij de laatste jaren expertise opgebouwd op het gebied van scholenbouw. SUB office werkte in 1998 werkte mee aan een ontwerpend onderzoek naar schoolwoningen: Een woonkamer als schoollokaal (1998). Daarnaast leverde het buro een onderzoeksbijdrage aan een publicatie van de STARO, ‘Een traditie van verandering. De architectuur van het hedendaagse schoolgebouw’ (2008). Zij heeft onderzoek gedaan naar multifunctionele accommodaties, de wederopbouw school en over de tussenruimte in het schoolgebouw.

Drs. Frank Studulski Sociaal geograaf Frank Studulski werkte bij de Besturenraad PC Onderwijs, de Adviesraad voor het Onderwijs en het ministerie van OCenW. Vanaf 2001 werkt hij bij Sardes waar hij met name is betrokken bij het begeleiden van gemeenten bij brede schoolontwikkeling en jeugdbeleid (consultatietrajecten, workshops) als onderzoeker en opsteller van rapporten over onderwijskansen, innovatie en kwaliteitszorg. Hij heeft vele publicaties over onderwijsvernieuwing in Nederland op zijn naam staan, vooral over kinderopvang/kindcentra, primair onderwijs en voortgezet onderwijs. 

Dr. Guido Wallagh Dr. Guido Wallagh is partner-adviseur bij Inbo Adviseurs sinds 2008. Daarvoor werkte hij vanuit zijn adviesbureau De Lijn. Hij is tevens universitair hoofddocent planologie aan de universiteit van Utrecht. Vanuit zijn achtergrond als planoloog analyseert hij maatschappelijk vastgoed en de sociaal-economische ontwikkeling van wijken. In 2009 heeft hij op basis van een veldonderzoek een bijdrage geleverd aan het opstellen van de toekomstige agenda voor scholenbouw 'Geen meter teveel', Stimuleringsfonds voor Architectuur 2009. 

Marco van Zandwijk Marco van Zandwijk is als architect opgeleid aan de Academie van Bouwkunst (Rotterdam). Hij is als architect, adviseur, gemeentelijk/bestuurlijk beleid en politiek betrokken bij de ontwikkelingen van de onderwijshuisvesting in de afgelopen decennia. Als drijvende kracht achter de Scholenbouwwaaier en het Kwaliteitskader draagt hij momenteel bij aan een kwaliteitsimpuls voor de Nederlandse Scholenbouw vanuit het kenniscentrum Ruimte-OK. Van Zandwijk heeft diverse bestuurlijke functies bekleed en actief geparticipeerd in de gemeentepolitiek.

 

Studenten Technische Universiteit Delft

Lijst van studenten Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft die hebben gewerkt aan de analyse van de gebouwen en analysetekeningen en foto's hebben gemaakt. De initialen verwijzen naar de initialen bij de betreffen feiten van de projecten in de verbouwopgave.

AA - Arez Ali; AD - Andre Dessens;  AJ - Arsaad Janmohamed;  AM - Anton Mamedov;  AR - Anniek Roosenschoon; ASF - Austin Schulte Fischedick; BB - Bas Barendse; BdH - Bart de Hartog; BH - Brahime Harmane; BKo - Bernd Korteling; BKw - Benjamin Kwant; BT - Bart Troelstra; BvN - Bob van Nobelen; BvO - Birthe van Opzeeland; CB - Carl Bassie; CH - Carlijn Hoop; CK - Cem Korkmaz; CvdH - Cynthia van der Harg; CY - Chengzhi Ye; DdW - Danny de Weerdt; DH - Doris Harding; DM - Danae Mahera; DS - Denise Stoeller; DV - Dorine Verbaan; DvG - Davey van Giesen; EBa - Ekin Bakirci; EBS - Eduardo Bogota Salazar; ED - Evert Druijf; EE - Esra Ergun; EK - Ekin Bakirci; EN - Emma Noordman; ES - Ellen Spek; EvH - Elwin van Heyningen; FdV - Frank de Vleeschhouwer; FQ - Fong Qiu; GDdJ - Geert Durk de Jong; GG - Guido Greijdanus; GK - George Klamer; GL - Gijs Limper; GvS - Gerard van Santen; HG - Herman Gaarman; HP - Herman Pel; IG - Ilana Ginton; IO - Inge Olberts; JdJa - Jolien de Jager; JdJo - Jaap de Jong; JE - Jasmine Emami; JK - Jessica Kusnadi; JS - Joeri Slots; JvdD - Jeroen van der Drift; KA - Kursat Ayhan; KB - Kimberley Beimin; KK - Koen Kraegsensberg; KS - Kamran Salim; KSC - Ka Shun CheungLASvdL – Lee Anne Schooneveld-Van der Linden; LK - Lotte Kalweit; MH - Mark Haenen; MM - Michel Mooij; MRa - Mark Radstake; MRu - Marije Ruigrok; MTaT - Milou Tjon a Tsien; MvdV - Michiel van der Veen; MVe - Mitchel Verkuilen; NK - Niels Kramer; NS - Nada Sellami; NV - Nick Veerman; OdB - Oskar de Blanken; PSa - Paul Sanders; PSt - Peter Steffens; PT - Petty Tang; PW - Patrick Wekema; RDij - Rikst Dijkstra; RDo - Ramazan Dogan; RTr - Roderick Trompert; RZ - Rick Zwerver; SB - Sanne Brander; SF - Soheil Foroutanian; SK - Shafiq Khatibi; SO - Shirley Omanette; SP - Stefan Pastijn; SR - Samuel Roelofs; SvdW - Sander van de Weijer; SvT - Sam van Til; TB - Thijs Brienen; TH - Thom Hoevenaar; TP - Tim Prins; TR - Tom Rijvers; TS - Tessa Spoelstra; US - Ugur Stutcu; VB - Vincent Blankespoor; VP - Vijoletta Petrak; WM - Willem Middeldorp; WvdR - Willem van der Reijden; XV - Xindroe Volmer; YY - Yasemin Yildirim; ZMa - Zahraa Marhoon; ZMe - Zelda Meeuwsen.