Skip to main content

Media en persberichten

Reacties op de Scholenbouwatlas:

- Ministerie van I en M en OCW, Samenwerken aan ontwerpkracht. Actieagenda Ruimtelijk Ontwerp, 2016-2020, Den Haag 2016, p. 12 

- Kindcentra 2020, Huisvestingsvraagstukken Kindcentra 2020, Werkgroep Huisvesting, september 2016, p. 13

- J. Tennekes, H. van Amsterdam, L. Bijlsma (e.a.), Maatschappelijk vastgoed in verandering. Ruimtelijke dynamiek van woonzorggebouwen en basisscholen en de gevolgen van vraagvolgende bekostiging, Den Haag, Planbureau voor de Leefomgeving 2017

De Scholenbouwatlas in de (gedrukte) media:

- S. Buitelaar, School verbouwen. Zo doe je dat. in: Binnenlands Bestuur (webpublicatie), 14 aug. 2015

- S. Arbeek, Verbouwen als nieuwe opgave. De scholenbouwatlas helpt scholenbouw stroomlijnen, in: Schooldomein, oktober 2015, p. 14-15

- W. Beemster, Integrale aanpak verbouwopgave scholen hard nodig, in: Stedebouw en Architectuur, nr 6, november 2015, p. 14-17 en p. 48

- A. van Voorthuijsen, De verbouwing. Duizenden scholen staan de komende jaren in de steigers, in: Onderwijsblad, nr 18, 14 november 2015, p. 36-39

- B. Pampe, Neuer Schulbauatlas aus den Niederlanden, webpublicatie: schulen-planen-und-bauen.de , Montag Stiftung, 13 oktober 2015

Presentaties van de Scholenbouwatlas:

- Bouwen aan de toekomst podium, Nationale Onderwijstentoonstelling, Jaarbeurs-Utrecht, 23 januari 2013.

- Expertmeeting, Technische Universiteit Delft, 6 maart 2014.

- Kennisdag Grip op kwaliteit, Ruimte OK, Amersfoort, 4 november 2014.

- Congres Duurzame Scholen, Amersfoort, 6 november 2014.

- Lezing 'De Scholenbouwatlas' team Atelier Rijksbouwmeester, Rijksvastgoedbedrijf, Ministerie van Financien, Den Haag, 21 april 2015.

- Lezing 'Renovatie of nieuwbouw?', WTA studiedag (Wetenschappelijk-Technische adviseurs), TU Delft, 24 april 2015.

- Symposium 'Verbouwen als alternatief voor nieuwbouw', Leren op locatie, Ruimte OK, Rotterdam, 10 juni 2015.

- Lezing 'Community schools in the Netherlands', National Arts Museum, Vilnius, Litouwen, 3 september 2015.

- Workshop en lezing 'Alteration and transformation of school buildings', in Vilnius Gediminas Technical University, Vilnius Litouwen, 7 september 2015.

- Debat 'De toekomst van scholenbouw', Urban Books, Amsterdam, Pakhuis de Zwijger, 1 oktober 2015.

- Infostand Kennisdag Ruimte OK, De Symfonie, Tilburg, 10 november 2015.

- Werkbijeenkomst Ontwikkelprogramma Scholen, De Bouwcampus, Delft, 19 april 2017 

Artikelen:

- D. Broekhuizen, M. Arkesteijn, P. de Jong, F. van Nieuwamerongen, Conversion Strategies for Dutch Primary Schools: Practice and Refinement, in: Journal of Architecture and Urbanism, 2020, volume 44, issue 1, pp. 69-77

- D. Broekhuizen, Scholenbouwatlas. Goed verbouwen is slim alternatief voor nieuwbouw, in: Schooldomein, juli 2014, p. 56-57

- D. Broekhuizen, Scholenbouwatlas. Eindelijk aandacht voor het verbouwen van basisscholen en kindercentra, in: de Architect, mei 2014, p. 38-43

- D. Broekhuizen, Een tweede leven voor oude schoolgebouwen. De Scholenbouwatlas biedt handvatten, in: Stedenbouw en architectuur, oktober 2014, nr 6, p. 26-27

Persberichten:

- Persbericht boek 2015.

Scholenbouwatlas. Verbouwen als nieuwe opgave voor basisscholen en kindcentra. Download hier het persbericht scholenbouwatlas boek (pdf 0,6 MB)

Volg ons:

De Scholenbouwatlas is actief op Twitter. Volg ons op @scholenatlas

Publiceert u over de Scholenbouwatlas, laat het ons weten.