Skip to main content

Disclaimer

Disclaimer

Ondanks de grote zorg die aan de scholenbouwatlas is besteed, kunnen vergissingen, onjuistheden of onduidelijkheden in de daarin opgenomen gegevens altijd mogelijk zijn. De uitgever en de redactie van de scholenbouwatlas kunnen niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. De redactie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de scholenbouwatlas.

Verwijzingen 

Verwijzingen naar of hyperlinks met andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. De Scholenbouwatlas geeft geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.