Skip to main content

Colofon

Wat is de Scholenbouwatlas?

De scholenbouwatlas is een boek en een webpublicatie. De website scholenbouwatlas is een webgebaseerde applicatie. Deze is raadpleegbaar op een personal computer, tablet-pc en een smartphone (met internet-verbinding). Voor informatie over het boek zie

www.nai010.com/scholenbouwatlas

Copyright  © 2018 Scholenbouwatlas

Samenwerking

De Scholenbouwatlas is een project van het Atelier Rijksbouwmeester, Kenniscentrum Ruimte-OK, de Technische Universiteit Delft, de Primair Onderwijsraad, de Bond van Nederlandse Architecten en Architectuur Lokaal op initiatief van Dolf Broekhuizen architectuurhistoricus. De digitale Scholenbouwatlas is een verdiepingsslag van de Scholenbouwwaaier, ondergebracht bij Ruimte-OK het nationale kenniscentrum van gebouwen voor kinderen. nai010 uitgevers in Rotterdam heeft het boek Scholenbouwatlas uitgegeven.

Redactie: Dolf Broekhuizen, concept en realisatie, teksten casestudies, verbouwscenario’s

Auteurs: Monique Arkesteijn, Dolf Broekhuizen, Wouter Deen, Michel Geertse, Louk Heijnders, Peter de Jong, André Mol, Frido van Nieuwamerongen, Eireen Schreurs, Frank Studulski, Guido Wallagh, Marco van Zandwijk

Ontwerp iconen: Arconiko architecten, Roswitha Abrahams en Frido van Nieuwamerongen, ism Dolf Broekhuizen

Bewerking tekeningen: Thom Hoevenaar, Bureau witte geit

Communicatie:  Blecht Bleeker Culturele projecten Petty Tang, SMLcompany

Tekstcorrectie: Marianne Lahr 

Webdesign: William Lekatompessy, Threehouse, Nijmegen

Leescommissie -André Mol, Atelier Rijksbouwmeester, adviseur Rijksbouwmeester  -Herman van Bergeijk, Technische Universiteit Delft, Bouwkunde, universitair docent architectuurgeschiedenis -Gert Jan van Midden, Primair Onderwijsraad, adviseur huisvesting  -Jutta Hinterleitner, Bond Nederlandse Architecten, coördinator onderzoek BNA -Dorte Kristensen, Atelier Pro, architect -Siebren Baars, docent Built Environment, NHL Hogeschool

Klankbordgroep van experts: - Ir. Liesbeth van der Pol, DOK architecten, voormalig Rijksbouwmeester - Dr. Ir. Maarten van den Driessche, architect Universiteit Gent - Dr. Ir. Susanne Komossa, universitair docent TU Delft

Expertmeetings: -19 juni 2012, Den Haag, Atelier Rijksbouwmeester -6 maart 2014, Delft Technische Universiteit, faculteit Bouwkunde

Analysetekeningen en onderzoek: Studenten Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft voerden historisch onderzoek uit naar de gebouwen en maakten analysetekeningen en foto's (zie onderzoekers)

Beeldmateriaal en analysetekeningen -De meeste foto's en analysetekeningen zijn gemaakt door studenten van de Technische Universiteit Delft, faculteit Bouwkunde. -foto homepage: Verbouwing De Kameleon, Heenweg/’s-Gravenzande, Stoom. Foto Studio Moni -foto homepage: Verbouwing en uitbreiding SBO De Kans, Amsterdam, Inbo-architecten. Foto Kees Hummel -foto homepage: Renovatie en uitbreiding Brede School Waterhoef, Oisterwijk, DAT architecten. Foto Petra Appelhof -foto ‘verbouwopgave’ homepage: Verbouwing centrale ruimte en uitbreiding Basisschool De Bouwsteen, 's-Gravendeel. Kingma Roorda architecten. -foto 'het boek' homepage: St. Plechelmusschool Hengelo, LKSVDD, foto uitsnede omslag boek, fotograaf Ben Vulkers -foto ‘proces’ homepage: Spilcentrum De Barrier, Eindhoven, Architecten En En. Foto Base Photography -foto achtergrond: Verbouwing en renovatie St. Lucasschool, Rotterdam, Arconiko architecten. Foto Jean-Paul Mioulet -icoon verbouwmodellen: ontwerp Arconiko architecten, Frido van Nieuwamerongen en Roswitha Abraham ism Dolf Broekhuizen

Ander beeldemateriaal: zie bij de betreffende projectgegevens

Dank Het onderzoek is financieel mede mogelijk gemaakt door het Atelier Rijksbouwmeester en het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. De Scholenbouwatlas bedankt alle basisscholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, architectenbureau's en andere partijen die materiaal hebben geleverd. De Scholenbouwatlas is verder veel dank verschuldigd aan het Atelier Rijksbouwmeester, Kenniscentrum Ruimte-OK, de Technische Universiteit Delft, de Primair Onderwijsraad, de Bond van Nederlandse Architecten en Architectuur Lokaal.

Copyright De inhoud van de webgebaseerde applicatie Scholenbouwatlas, de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen, teksten en combinaties daarvan zijn beschermd door auteurs- en databankrechten. Deze rechten berusten bij de redactie van De Scholenbouwatlas en de auteurs. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van de redactie is het niet toegestaan deze site of enig onderdeel daarvan te kopiëren, en of op enige wijze te vermenigvuldigen of te verspreiden.

Niet alle rechthebbenden van de gebruikte illustraties konden worden achterhaald. Belanghebbenden wordt verzocht contact op te nemen met de redactie van de Scholenbouwatlas, via de contactgegevens bovenin het menu van de site.

Copyright  © 2018, Scholenbouwatlas, Rotterdam, the authors, the photographers and the publisher. All rights reserved.

 

 

 

rijksgebouwendienst RGD

     

        

creative industries fund

        

architectuur lokaalTU Delft