A-Z Z-A city Up city Down
Versie voor print & pdf

CBS De Kameleon

B2 Opvang in school met gedeelde ruimte
Filters
Printvriendelijke versiePDF version
2 OpenbrekenB Opvang
Omschrijving

Uitwaaieren over het gebouw

De enige basisschool in de kern Heenweg bij ’s-Gravenzande is getransformeerd tot brede school met een buurtfunctie voor vijf organisaties. Bij de oplevering van de aanpassing in 2012 zijn dat primair onderwijs, kinderopvang, bibliotheek, ouderen- en welzijnsorganisatie. Het gebouw uit 1957 is zo verbouwd dat het kan reageren op het dubbelgebruik. Met flexibele wanden, kasten en schuifdeuren is het gebruik aanpasbaar aan de verschillende groepen, zowel wat sfeer betreft als functie. 

In De Kameleon wisselen voorzieningen en lokalen elkaar af. Het kinderdagverblijf beschikt wel over een eigen deel van het gebouw, dat ook gescheiden kan functioneren voor kinderen van nul tot vier jaar, maar voor oudere kinderen tot twaalf jaar is onvoldoende ruimte in de kernruimte van het kinderdagverblijf. De kinderen van de buitenschoolse opvang belanden in het kinderdagverblijf. Daar wordt gekeken of iedereen aanwezig is, waarna ze uitwaaieren over het gebouw. De BSO-kinderen gaan bijvoorbeeld naar de multifunctionele keuken, die tevens gebruikt wordt als personeelskamer en kunstatelier voor de creatieve activiteiten. In de bibliotheek, die tevens voor de buurt is, kunnen de kinderen een boek halen om daarna te gaan lezen. Hier staan ook een spelcomputer en een televisiescherm. In de bibliotheek kunnen ze ook achter de computers spelletjes gaan spelen. In de aula, die tussen de middag wordt gebruikt voor de lunch, zijn loungepekken. En als het slecht weer is, mogen de kinderen in het speellokaal meer beschut spelen. 

Gedurende het gebruik veranderen de ruimtes van sfeer. Voor de opvang is een huiselijke sfeer gewenst en dan kunnen de kasten in het atelier worden geopend in BSO-stand, waarna rode kleuren domineren. Indien de kasten zijn geopend in de schoolstand, is groen overheersend. En voor oudere gebruikers bij avondcursussen bijvoorbeeld zijn de kasten in een wat zakelijke neutrale witte stand in gebruik. Het architectenbureau (Stoom architectuur) heeft deze ‘schoolschakelaar’ ontworpen met in het achterhoofd deze ook elders toe te passen. 

Literatuur

-A. van Voorthuijsen (2011): ‘Schoolschakelaar en Kids Cube. Nieuwe oplossingen voor buitenschoolse opvang’, in: ArchitectuurNL, nr 1, p. 31-33

Foto: XV; Studio Moni

Analysetekening
BG
Drsn
Legenda
OPVANG

Lichtblauw = verkeerszone / gemeenschappelijke zone / dubbel gebruik (door opvang en onderwijs)
Middenblauw = voorschoolse opvang VSO / tussenschoolse opvang TSO / buitenschoolse opvang BSO
Donkerblauw = kinderdagverblijf KDV / peuterspeelzaal PSZ

onderwijsruimte - spel - therapie:
1-speellokaal onderbouw
2-leslokaal / groepsruimte / stamgroepruimte (klaslokaal)
3-verwerkingsruimte / werkplekken / werkhoek / bijschakelruimte / uitwijkruimte
4-computerlokaal / computerplek
5-vaklokaal / handvaardigheid / muziekruimte / crearuimte
6-remedial teaching RT / interne begeleiding IB / logopedie / therapie
7-fysiotherapie / zwembad / snoezelruimte
8-sportzaal / gymnastieklokaal / groot speellokaal
9-kleedruimte / doucheruimte
10-patio / openluchtlokaal / overdekte speelplaats / veranda / terras / balkon / dakterras / daktuin

gemeenschappelijke ruimte – sociale ruimtes:
11-entree / avondentree / nevenentree
12-garderobe
13-hal / centrale ruimte / multifunctionele ruimte / ontmoetingsruimte
14-pauzeruimte / tussenschoolse opvang TSO / kantine
15-keuken / pantry
16-aula / gemeenschapszaal / toneelzaal / theater
17-mediatheek (voor basisschool - schoolbibliotheek) / orthotheek
18-buurtkamer / wijkkamer / ouderkamer
19-speelplein / fietsenstalling

schoolteam / opvangteam / wijkgebouwteam:
20-directiekamer / staf / secretaresse
21-kantoren / spreekkamer / beheerder / conciërge
22-teamkamer / docentenkamer / leidsterkamer
23-berging / leermiddelen / kopiëren / archief / serverruimte / technische ruimte

kinderopvang en peuterspeelzaal (nul tot vier jaar) en BSO (vier tot twaalf):
24-kinderdagverblijf KDV (0 tot 4 jaar) / crèche / groepsruimte baby’s
25-kinderdagverblijf KDV (0 tot 4 jaar) / crèche / groepsruimte peuters / voorschoolse educatie
26-peuterspeelzaal PSZ (van 2 tot 4 jaar) / groepsruimte peuters / voorschoolse educatie
27-slaapruimte / verschoningsruimte
28-Buitenschoolse opvang BSO / Naschoolse opvang NSO / Voorschoolse opvang VSO

wijkgebouw / welzijn / zorg:
29-wijkgebouw / cultureel centrum / welzijnsfunctie / theater
30-cursusruimte / servicepunt / vergaderruimte buurt / jongerenopvang vanaf twaalf jaar / huiswerkkamer
31-bijeenkomstruimte / café
32-centrum voor jeugd en gezin / schoolarts / arts / verpleegkundige / consultatie
33-gezondheidscentrum / ouderenzorg / wijkpunt ouderen
34-bibliotheek (met wijkfunctie - wijkbibliotheek)
35-speel-o-theek (met wijkfunctie)

overige functies:
36-woning / onderwijzerswoning / ouderenwoningen / begeleid wonen
37-winkels / horeca
38-kantoren / bedrijfsruimte
39-kerk / kapel / klooster / stiltekamer
40-scouting / speeltuin
41-parkeren
42-kelder / kruipruimte

OVERBLIJF
Lichtblauw = verkeerszone / gemeenschappelijke zone / dubbel gebruik (door opvang en onderwijs)
Middenblauw = tussenschoolse opvang / TSO ruimte
Donkerblauw = keuken

onderwijsruimte - spel - therapie:
1-speellokaal onderbouw
2-leslokaal / groepsruimte / stamgroepruimte (klaslokaal)
3-verwerkingsruimte / werkplekken / werkhoek / bijschakelruimte / uitwijkruimte
4-computerlokaal / computerplek
5-vaklokaal / handvaardigheid / muziekruimte / crearuimte
6-remedial teaching RT / interne begeleiding IB / logopedie / therapie
7-fysiotherapie / zwembad / snoezelruimte
8-sportzaal / gymnastieklokaal / groot speellokaal
9-kleedruimte / doucheruimte
10-patio / openluchtlokaal / overdekte speelplaats / veranda / terras / balkon / dakterras / daktuin

gemeenschappelijke ruimte – sociale ruimtes:
11-entree / avondentree / nevenentree
12-garderobe
13-hal / centrale ruimte / multifunctionele ruimte / ontmoetingsruimte
14-pauzeruimte / tussenschoolse opvang TSO / kantine
15-keuken / pantry
16-aula / gemeenschapszaal / toneelzaal / theater
17-mediatheek (voor basisschool - schoolbibliotheek) / orthotheek
18-buurtkamer / wijkkamer / ouderkamer
19-speelplein / fietsenstalling

schoolteam / opvangteam / wijkgebouwteam:
20-directiekamer / staf / secretaresse
21-kantoren / spreekkamer / beheerder / conciërge
22-teamkamer / docentenkamer / leidsterkamer
23-berging / leermiddelen / kopiëren / archief / serverruimte / technische ruimte

kinderopvang en peuterspeelzaal (nul tot vier jaar) en BSO (vier tot twaalf):
24-kinderdagverblijf KDV (0 tot 4 jaar) / crèche / groepsruimte baby’s
25-kinderdagverblijf KDV (0 tot 4 jaar) / crèche / groepsruimte peuters / voorschoolse educatie
26-peuterspeelzaal PSZ (van 2 tot 4 jaar) / groepsruimte peuters / voorschoolse educatie
27-slaapruimte / verschoningsruimte
28-Buitenschoolse opvang BSO / Naschoolse opvang NSO / Voorschoolse opvang VSO

wijkgebouw / welzijn / zorg:
29-wijkgebouw / cultureel centrum / welzijnsfunctie / theater
30-cursusruimte / servicepunt / vergaderruimte buurt / jongerenopvang vanaf twaalf jaar / huiswerkkamer
31-bijeenkomstruimte / café
32-centrum voor jeugd en gezin / schoolarts / arts / verpleegkundige / consultatie
33-gezondheidscentrum / ouderenzorg / wijkpunt ouderen
34-bibliotheek (met wijkfunctie - wijkbibliotheek)
35-speel-o-theek (met wijkfunctie)

overige functies:
36-woning / onderwijzerswoning / ouderenwoningen / begeleid wonen
37-winkels / horeca
38-kantoren / bedrijfsruimte
39-kerk / kapel / klooster / stiltekamer
40-scouting / speeltuin
41-parkeren
42-kelder / kruipruimte

ONDERWIJS

Lichtblauw = groepsruimte / lokaal / stamgroep-ruimte / theorielokaal / werklokaal
Middenblauw = kleine groep, ook individueel
Donkerblauw = individuele plek, zelfstudie, soms ook kleine groepen

onderwijsruimte - spel - therapie:
1-speellokaal onderbouw
2-leslokaal / groepsruimte / stamgroepruimte (klaslokaal)
3-verwerkingsruimte / werkplekken / werkhoek / bijschakelruimte / uitwijkruimte
4-computerlokaal / computerplek
5-vaklokaal / handvaardigheid / muziekruimte / crearuimte
6-remedial teaching RT / interne begeleiding IB / logopedie / therapie
7-fysiotherapie / zwembad / snoezelruimte
8-sportzaal / gymnastieklokaal / groot speellokaal
9-kleedruimte / doucheruimte
10-patio / openluchtlokaal / overdekte speelplaats / veranda / terras / balkon / dakterras / daktuin

gemeenschappelijke ruimte – sociale ruimtes:
11-entree / avondentree / nevenentree
12-garderobe
13-hal / centrale ruimte / multifunctionele ruimte / ontmoetingsruimte
14-pauzeruimte / tussenschoolse opvang TSO / kantine
15-keuken / pantry
16-aula / gemeenschapszaal / toneelzaal / theater
17-mediatheek (voor basisschool - schoolbibliotheek) / orthotheek
18-buurtkamer / wijkkamer / ouderkamer
19-speelplein / fietsenstalling

schoolteam / opvangteam / wijkgebouwteam:
20-directiekamer / staf / secretaresse
21-kantoren / spreekkamer / beheerder / conciërge
22-teamkamer / docentenkamer / leidsterkamer
23-berging / leermiddelen / kopiëren / archief / serverruimte / technische ruimte

kinderopvang en peuterspeelzaal (nul tot vier jaar) en BSO (vier tot twaalf):
24-kinderdagverblijf KDV (0 tot 4 jaar) / crèche / groepsruimte baby’s
25-kinderdagverblijf KDV (0 tot 4 jaar) / crèche / groepsruimte peuters / voorschoolse educatie
26-peuterspeelzaal PSZ (van 2 tot 4 jaar) / groepsruimte peuters / voorschoolse educatie
27-slaapruimte / verschoningsruimte
28-Buitenschoolse opvang BSO / Naschoolse opvang NSO / Voorschoolse opvang VSO

wijkgebouw / welzijn / zorg:
29-wijkgebouw / cultureel centrum / welzijnsfunctie / theater
30-cursusruimte / servicepunt / vergaderruimte buurt / jongerenopvang vanaf twaalf jaar / huiswerkkamer
31-bijeenkomstruimte / café
32-centrum voor jeugd en gezin / schoolarts / arts / verpleegkundige / consultatie
33-gezondheidscentrum / ouderenzorg / wijkpunt ouderen
34-bibliotheek (met wijkfunctie - wijkbibliotheek)
35-speel-o-theek (met wijkfunctie)

overige functies:
36-woning / onderwijzerswoning / ouderenwoningen / begeleid wonen
37-winkels / horeca
38-kantoren / bedrijfsruimte
39-kerk / kapel / klooster / stiltekamer
40-scouting / speeltuin
41-parkeren
42-kelder / kruipruimte

GEMEENSCHAPPELIJKE RUIMTE

Lichtblauw = verkeerszone / ontsluitingszone
Middenblauw = gemeenschappelijk gebruik / dubbel gebruik (gang en bibliotheek, gang en werkplek, wijk en school, verschillende groepen..)
Donkerblauw = bijeenkomstruimte / meest gemeenschappelijk / voor alle gebruikers (aula, buurthuis)

onderwijsruimte - spel - therapie:
1-speellokaal onderbouw
2-leslokaal / groepsruimte / stamgroepruimte (klaslokaal)
3-verwerkingsruimte / werkplekken / werkhoek / bijschakelruimte / uitwijkruimte
4-computerlokaal / computerplek
5-vaklokaal / handvaardigheid / muziekruimte / crearuimte
6-remedial teaching RT / interne begeleiding IB / logopedie / therapie
7-fysiotherapie / zwembad / snoezelruimte
8-sportzaal / gymnastieklokaal / groot speellokaal
9-kleedruimte / doucheruimte
10-patio / openluchtlokaal / overdekte speelplaats / veranda / terras / balkon / dakterras / daktuin

gemeenschappelijke ruimte – sociale ruimtes:
11-entree / avondentree / nevenentree
12-garderobe
13-hal / centrale ruimte / multifunctionele ruimte / ontmoetingsruimte
14-pauzeruimte / tussenschoolse opvang TSO / kantine
15-keuken / pantry
16-aula / gemeenschapszaal / toneelzaal / theater
17-mediatheek (voor basisschool - schoolbibliotheek) / orthotheek
18-buurtkamer / wijkkamer / ouderkamer
19-speelplein / fietsenstalling

schoolteam / opvangteam / wijkgebouwteam:
20-directiekamer / staf / secretaresse
21-kantoren / spreekkamer / beheerder / conciërge
22-teamkamer / docentenkamer / leidsterkamer
23-berging / leermiddelen / kopiëren / archief / serverruimte / technische ruimte

kinderopvang en peuterspeelzaal (nul tot vier jaar) en BSO (vier tot twaalf):
24-kinderdagverblijf KDV (0 tot 4 jaar) / crèche / groepsruimte baby’s
25-kinderdagverblijf KDV (0 tot 4 jaar) / crèche / groepsruimte peuters / voorschoolse educatie
26-peuterspeelzaal PSZ (van 2 tot 4 jaar) / groepsruimte peuters / voorschoolse educatie
27-slaapruimte / verschoningsruimte
28-Buitenschoolse opvang BSO / Naschoolse opvang NSO / Voorschoolse opvang VSO

wijkgebouw / welzijn / zorg:
29-wijkgebouw / cultureel centrum / welzijnsfunctie / theater
30-cursusruimte / servicepunt / vergaderruimte buurt / jongerenopvang vanaf twaalf jaar / huiswerkkamer
31-bijeenkomstruimte / café
32-centrum voor jeugd en gezin / schoolarts / arts / verpleegkundige / consultatie
33-gezondheidscentrum / ouderenzorg / wijkpunt ouderen
34-bibliotheek (met wijkfunctie - wijkbibliotheek)
35-speel-o-theek (met wijkfunctie)

overige functies:
36-woning / onderwijzerswoning / ouderenwoningen / begeleid wonen
37-winkels / horeca
38-kantoren / bedrijfsruimte
39-kerk / kapel / klooster / stiltekamer
40-scouting / speeltuin
41-parkeren
42-kelder / kruipruimte
HET BREDE GEBOUW

Lichtblauw = verkeerszone / ontsluitingszone
Midden blauw = kindfunctie (onderwijs en opvang) / ouderfunctie / buurtfunctie
Donkerblauw = combinatie van kindfunctie, ouderfunctie, buurtfunctie (brede schooldeel)

onderwijsruimte - spel - therapie:
1-speellokaal onderbouw
2-leslokaal / groepsruimte / stamgroepruimte (klaslokaal)
3-verwerkingsruimte / werkplekken / werkhoek / bijschakelruimte / uitwijkruimte
4-computerlokaal / computerplek
5-vaklokaal / handvaardigheid / muziekruimte / crearuimte
6-remedial teaching RT / interne begeleiding IB / logopedie / therapie
7-fysiotherapie / zwembad / snoezelruimte
8-sportzaal / gymnastieklokaal / groot speellokaal
9-kleedruimte / doucheruimte
10-patio / openluchtlokaal / overdekte speelplaats / veranda / terras / balkon / dakterras / daktuin

gemeenschappelijke ruimte – sociale ruimtes:
11-entree / avondentree / nevenentree
12-garderobe
13-hal / centrale ruimte / multifunctionele ruimte / ontmoetingsruimte
14-pauzeruimte / tussenschoolse opvang TSO / kantine
15-keuken / pantry
16-aula / gemeenschapszaal / toneelzaal / theater
17-mediatheek (voor basisschool - schoolbibliotheek) / orthotheek
18-buurtkamer / wijkkamer / ouderkamer
19-speelplein / fietsenstalling

schoolteam / opvangteam / wijkgebouwteam:
20-directiekamer / staf / secretaresse
21-kantoren / spreekkamer / beheerder / conciërge
22-teamkamer / docentenkamer / leidsterkamer
23-berging / leermiddelen / kopiëren / archief / serverruimte / technische ruimte

kinderopvang en peuterspeelzaal (nul tot vier jaar) en BSO (vier tot twaalf):
24-kinderdagverblijf KDV (0 tot 4 jaar) / crèche / groepsruimte baby’s
25-kinderdagverblijf KDV (0 tot 4 jaar) / crèche / groepsruimte peuters / voorschoolse educatie
26-peuterspeelzaal PSZ (van 2 tot 4 jaar) / groepsruimte peuters / voorschoolse educatie
27-slaapruimte / verschoningsruimte
28-Buitenschoolse opvang BSO / Naschoolse opvang NSO / Voorschoolse opvang VSO

wijkgebouw / welzijn / zorg:
29-wijkgebouw / cultureel centrum / welzijnsfunctie / theater
30-cursusruimte / servicepunt / vergaderruimte buurt / jongerenopvang vanaf twaalf jaar / huiswerkkamer
31-bijeenkomstruimte / café
32-centrum voor jeugd en gezin / schoolarts / arts / verpleegkundige / consultatie
33-gezondheidscentrum / ouderenzorg / wijkpunt ouderen
34-bibliotheek (met wijkfunctie - wijkbibliotheek)
35-speel-o-theek (met wijkfunctie)

overige functies:
36-woning / onderwijzerswoning / ouderenwoningen / begeleid wonen
37-winkels / horeca
38-kantoren / bedrijfsruimte
39-kerk / kapel / klooster / stiltekamer
40-scouting / speeltuin
41-parkeren
42-kelder / kruipruimte
Specificaties
Plaats: 
Gravenzande, 's- (gemeente Westland)
Adres: 
Boelhouwerstraat 1
Bouwjaar verbouwing: 
2012
Ontwerper verbouwing: 
Stoom architectuur
Bouwjaar tussenfase: 
1984
Bouwjaar oorspronkelijk: 
1957
Ontwerper oorspronkelijk: 
onbekend
Analysetekeningen: 
XV Volmer, Xindroe
Googlemaps
Locatie: 
's-Gravenzande